Từ vựng về mùa Xuân

Bây giờ chúng ta đang ở mùa rực rỡ đẹp nhất của năm là “ Mùa Xuân – Spring” ???. Nên bài học mới của chúng ta hôm nay là các từ vựng liên quan đến mùa xuân nhé.
Spring [spriη] : mùa xuân
Bee [bi:] : con ong ?
Bird [bə:d] : con chim ?
Flower [‘flauə] : bông hoa ?
Grass [grɑ:s]: cỏ ?
Butterfly [‘bʌtəflai] : bươm bướm ?
Rain [rein]: mưa ?
Sun [sʌn] : mặt trời ?
Rainbow [‘reinbou] : cầu vồng ?
Các từ vựng chúng ta vừa học được xem là một trong những biểu tượng của mùa xuân. Khi xuân về chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sau khi học xong các bé thử nhìn vào hình để kiểm tra mình đã nhớ được bao nhiêu từ rồi nhé. ???

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *