GRAMMAR SUCCESS IN 20 MINUTES A DAY

Hình 1: Bìa sách Grammar Success in 20 minutes a Day

Ngữ pháp là một phần rất quan trọng, không có một phần thi IETLS nào không cần đến ngữ pháp. Và để đáp ứng nhu cầu củng cố ngữ pháp, “Grammar Success in 20 mintunes a Day” như một cứu tinh cho cuộc sống bận rộn ngày nay. Chỉ với 20 phút một ngày học cùng “Grammar Success in 20 minutes a Day”, kiến thức về ngữ pháp của các bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Chỉ 20 phút 1 ngày – Biến không thể thành có thể!

Hình 2: Bài kiểm tra nền tảng kiến thức trước khi học

Đừng ngại nhấn nút download ngay, vì nó miễn phí: https://drive.google.com/file/d/0B0Hr9NC5BVqBaEZKZ2FlLTJrcDg/view