CAMBRIDGE IELTS 12 ACADEMIC (with answers)

Cũng như các cuốn sách Cambridge IELTS cùng series, Cambridge IELTS 12 là những bộ đề thi thử IETLS theo đúng quy chuẩn và rất đa dạng về kiến thức.

Hãy nhấn link download và nghiền ngẫm giải đề cùng mình nhé!

Link ở đây nè: https://drive.google.com/file/d/0B0Hr9NC5BVqBQkgtSkg1QWRXdWc/view