Cambridge IELTS Grammar

NIS xin gửi đến bạn cuốn sách Grammar for Ielts này để bạn luyện vững phần văn phạm nha. Grammar for IELTS bao gồm những vấn đề văn phạm quan trọng  mà các bạn cần lưu ý ví dụ như: Thì động từ (hiện tại, quá khứ, tương lai), từ đếm được và không đếm được, giới từ,…

Cuốn sách chia thành 25 bài, mỗi bài gồm 4 phần:
A: Context listening: Phần này giới thiệu mục ngữ pháp quan trọng trong kỳ thi IELTS.
B: Grammar: được trình bày rõ ràng với phần giải thích và ví dụ.
C: Grammar exercises: Các bài tập thú vị để thực hành phần lý thuyết vừa học.
D: Test practice: Mỗi bài sẽ có một bài test là một phần trong kỳ thi IELTS (có thể là bài nghe, bài đọc, bài viết hoặc bài nói).

Link download ở đây nhé bạn ơi :

https://drive.google.com/file/d/0B5yiHElsaSahLUhCYmZJWXVVYjA/view?usp=sharing