IELTS VOCABULARY BOOSTER

Đây sẽ là cuốn sách cực hay và thực tiễn giúp bạn tăng cường vốn từ vựng để đạt band 7.0

IELTS VOCABULARY BOOSTER được chia ra thành các chủ đề thường ra trong IELTS với các từ vựng và ví dụ thực tiễn sử dụng trong câu.

Download ở đây:  https://drive.google.com/a/newinsightenglish.edu.vn/file/d/0B502Tcp93TBIdFZyd1A1VGMxR1k/view?usp=sharing