HỌC PHÍ CÁC LỚP THIẾU NHI:

KHÓA HỌC

MẦM NON
TIỂU HỌC

8 TUẦN

1.960.000 VNĐ
2.240.000 VNĐ

6 THÁNG

5.460.000 VNĐ
6.240.000 VNĐ

1 NĂM

10.080.000 VNĐ
11.520.000 VNĐ

HỌC PHÍ CÁC LỚP IELTS:

KHÓA HỌC

PRE IELTS 1&2
IELTS BASIC 1&2
IELTS INTERMEDIATE
IELTS ADVANCED

THỜI LƯỢNG

24 buổi/khoá
24 buổi/khoá
24 buổi/khoá
24 buổi/khoá

HỌC PHÍ

4.800.000 VNĐ/khoá
5.000.000 VNĐ
5.500.000 VNĐ
6.000.000 VNĐ

Ưu đãi (tuỳ thời điểm)


GIẢM 200.000 - 500.000 KHI HỌC THEO NHÓM TỪ 2 BẠN TRỞ LÊN
55 ĐƯỜNG D3, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH

Học phí trải nghiệm

2.200.000 VNĐ /12 buổi

Học phí theo khóa

6.450.000/khoá 3 tháng – 36 buổi

Ưu đãi (tuỳ thời điểm)

TẶNG 500,000 CHO LẦN ĐĂNG KÍ ĐẦU TIÊN. GIẢM 200.000 KHI HỌC THEO NHÓM TỪ 3 BẠN TRỞ LÊN

Học phí trải nghiệm

5.200.000 VNĐ /12 buổi

Học phí theo khóa

15.000.000/khoá 3 tháng – 36 buổi

Ưu đãi (tuỳ thời điểm)

TẶNG 500,000 CHO LẦN ĐĂNG KÍ ĐẦU TIÊN. GIẢM 200.000 KHI HỌC THEO NHÓM TỪ 3 BẠN TRỞ LÊN

Học phí trải nghiệm

720.000 - 800.000 VNĐ /buổi

Học phí theo khóa

7.200.000/khoá 10 buổi

Ưu đãi (tuỳ thời điểm)

TẶNG 500,000 CHO LẦN ĐĂNG KÍ ĐẦU TIÊN. GIẢM 200.000 KHI HỌC THEO NHÓM TỪ 3 BẠN TRỞ LÊN