👍 New_Insight đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi IELTS, đặc biệt là luyện thi IELTS cấp tốc, giải quyết các ca khó, cần sự kèm cặp, chăm chút, lấy điểm cần thiết trong thời gian ngắn nhất.
👍 New_Insight là đối tác chính thức của đơn vị tổ chức thi IELTS #IDP
👍 New_Insight nằm trong top 12 trung tâm uy tín học IELTS, đánh giá bởi #Edu2review
👍 Giáo viên dày dặn kinh nghiệm, IELTS 8.0+
👍 Giáo trình do giáo viên dày dặn kinh nghiệm tự biên soạn
👍 Cung cấp thư viện tự học với trăm đầu sách hay hữu ích.

👍 Thường xuyên chia sẻ các nội dung học IELTS hữu ích trên cộng đồng học IELTS nổi tiếng “Tự học IELTS 9.0”